Bek-en-klouseer kompetisie

Bek-en-klouseer kompetisie

Die nasionale RPO reik hiermee ‘n kompetisie uit rakende vervolging oor die verspreiding van bek-en-klouseer (BKS) in Suid-Afrika.

Gevallestudie

Die volgende is ‘n gevallestudie met vals name en distrikte.

  • Piet boer in die Verste distrik (bek-en-klouseer afgebakende gebied). Piet het ook grond in ander provinsies in Suid-Afrika.
  • Piet maak geen vals beweringe nie, die vee word getoets vir bek-en-klouseer en word so deur die Staatsveearts gesertifiseer.
  • Piet doen aansoek by die Staatsveearts om vee te skuif vanaf Verste distrik  na ‘n ander provinsie wie ‘n permit uitreik vir die vervoer van die beeste en dit word uitgereik.
  • Tydens die vervoerproses word die vragmotor gestop en gekonfrontreer deur persone in die rooivleiswaardeketting – die SAPD word uitgeroep en na ‘n massiewe geredekawel word die vragmotor toegelaat om verder te ry, want daar is aan al die wetlike vereistes  voldoen.
  • Piet verskuif die beeste en sal later uitvind die beeste het bek-en-klouseer en dit versprei soos ‘n veldbrand deur Suid-Afrika.

Antwoorde
Die kompetisie sluit op 17 September 2022 om 16h00
Die persoon met die mees korrekte antwoord sal ‘n bedrag van R10 000 ontvang.
Indien meer as een korrekte  antwoord ontvang word, sal ‘n trekking deur die nasionale RPO onderneem word om die wenner te bepaal.
Die besluit van die beoordelaars is finaal en bindend.
Die persoon wat die prys wen se antwoord sal ook versprei word na die prys oorhandig is.

LET WEL : Geen personeel en ampsdraers van die nasionale en/of provinsiale RPO mag aan die kompetisie deelneem nie.

    Is u ’n rooivleisprodusent?

    Provinsie