BIOSEKURITEITSREëLS VIR LEWENDEHAWE AGENTE : LANDBOU PRODUKTE AGENTE RAAD (APAC)

BIOSEKURITEITSREëLS VIR LEWENDEHAWE AGENTE : LANDBOU PRODUKTE AGENTE RAAD (APAC)

Die Landbou Produkte Agente Raad (Agricultural Produce Agents Council) (APAC) se biosekuriteitsmaatreëls vir lewendehawe agente het in werking getree met ingang 13 November 2020 soos gepubliseer in die Staatskoerant.  Lees meer …