Die nasionale minimum loon aangekondig

Agri SA

Mediaverklaring 

 Privaatsak  X180 Centurion 0046, Tel +27 (0)12 643 3400, Faks +27 (0)12 663 3178

10 Februarie 2017

Die nasionale minimum loon aangekondig

Die Adjunk President, Cyril Ramaphosa het ‘n aankondiging gemaak oor die lang verwagte nasionale minimum loon.  Dit volg na twee jaar van onderhandelinge wat op verskeie vlakke plaasgevind het, het Ramaphosa gesê. “Dit bring sekerheid vir die landbou oor die vergoedingsvlakke wat in die volgende jaar betaalbaar sal wees,” het Neil Hamman, voorsitter van Agri SA se Beleidskomitee oor Arbeid, gesê.

Die aankondiging oor ‘n nasionale minimum loon wat op 1 Mei 2018 in werking sal tree, is gebaseer op ‘n uurlikse tarief van R20.  Die landbousektor sal vir eers 90% van genoemde loon moet betaal.  Dit kom daarop neer dat landbou R18 per uur sal betaal.  Die 2018 implementeringsdatum is nou ‘n jaar vroeër as wat aanvanklik aangekondig is.

Die landbou sal reeds vanaf Maart vanjaar R15.39 per uur betaal.  Dit is na aanleiding van ‘n verhoging wat deur die Minister van Arbeid aan die minimum loon vir landbou aangebring is, wat die minimum loonvlakke vir landbou reeds met 8% verhoog het.  Dit bring landbou alreeds nader aan die loon wat vandag aangekondig is, sê Hamman.

“Agri SA ag die arbeidsmag in die landbousektor van onskatbare waarde.  Die sektor word tans nog in baie dele van die land geaffekteer deur die droogte en verskeie boere moet nog herstel van die impak hiervan.  Die sektor herstel ook nog van die groot verhoging in vergoedingsvlakke wat in 2013 ingestel is” sê Hamman.

“Boere wat steeds nie in ‘n posisie gaan wees om die verhoging te bekostig nie, kan nog aansoek doen vir artikel 50 variasie” sê hy.  Daar sal geleentheid wees om voor die inwerkingtreding van die nasionale minimumloon in 2018 aansoek te doen vir die variasie.  Variasie kan slegs toegestaan word vir n jaar tydperk.  Dit kan help met tydelike verligting.

Sien hiernaas verdere toeligting insake die loonstrukture van toepassing op landbou vanaf 2016 tot 2020.

 

Minimumloon periode Maandeliks Weekliks Daagliks Uurliks
1 Maart 2016 tot

28 Februarie 2017

R2778.83 R641.32 R128.26

(van toepassing op ‘n werker wat 9uur per dag werk)

R14.25
1 Maart 2017 tot

28 Februarie 2018

R3001,13 R692,62 R138,52

(van toepassing op ‘n werker wat 9uur per dag werk)

R15.39
1 Mei 2018 tot

30 April 2019

R18.00
1 Mei 2019 tot

30 April 2020

R20.00

 Uitgereik deur Agri SA, Direktoraat:  Korporatiewe Skakeling

Navrae

Me Elize van der Westhuizen, Senior Bestuurder:  Arbeidsverhoudinge, Agri SA, 012-643 3400 of 082 388 0003

Mnr Neil Hamman, Voorsitter van Agri SA se Beleidskomitee oor Arbeid, 082 808 3100

Mnr Christo van der Rheede, Adjunk Uitvoerende Direkteur, Agri SA, 012-643 3400 of 083 380 3492