EL NIÑO-DROOGTE TREF SUIDER-AFRIKAANSE LANDBOUSEKTOR

EL NIÑO-DROOGTE TREF SUIDER-AFRIKAANSE LANDBOUSEKTOR

EL NIÑO-DROOGTE TREF SUIDER-AFRIKAANSE LANDBOUSEKTOR

Suid-Afrika, Zambië en Zimbabwe het onlangs verslae gepubliseer wat toon dat ‘n potensiële afname in graanoeste verwag kan word weens ‘n intense droogte wat deur El Niño veroorsaak word, volgens AgBiz se landbou-oorsig.

In Suid-Afrika het ‘n onlangse opname wat deur Graan SA onder boere gemaak is, getoon dat ernstige uitdagings in graan- en oliesadeproduksie in verskeie kolle regoor die land ervaar word.

Die Oesskattingskomitee vrees ook ‘n moontlike afname in die somergraan- en oliesade-oeste. In sy eerste produksieskatting vir die 2023/24-seisoen, het die komitee die somergraan- en oliesade-oes op 17,4 million ton geskat, ‘n jaar-op-jaar afname van 13%. Dit is hoofsaaklik weens laer verwagte opbrengste, eerder as ‘n afname in die oppervlakte wat beplant is.

Wat egter positief is in die geval van Suid-Afrika, is die feit dat die verwagte oes steeds voldoende sal wees vir plaaslike verbruik, met ‘n mate van volume wat uitgevoer kan word, hoewel dit aansienlik minder as tydens vorige seisoene is.

Bron : AgBiz