Handel met Buurlande

Die Suider-Afrikaanse Doeane Unie ooreenkoms en die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap
ooreenkoms skep basies ‘n vrye handelsgebied met Suid-Afrika sonder enige tariewe. Dit sluit in
Botswana, Lesotho, Namibië, Swaziland en Suid-Afrika.
Dit feit dat Suid-Afrika sy Bek-en Klou vrye sone status verloor het, het ook tot gevolg dat daar geen
beperkings geplaas kan word op die invoer van vleis en lewendehawe uit die Bek en Klou vrye sone van
Namibië nie. Dit geld ook vir beesvleis invoere vanaf Botswana.
Namibië, Botswana en ander buurlande het voorkeur uitvoer ooreenkomste na die Europese Unie. Die
ooreenkomste bepaal dat die lande nie sekere invoer tariewe hoef te betaal nie. Die tariewe is
ongeveer R30 / kg.
Die uitvoere uit Namibië en Botswana is afhanklik van die implementering van ‘n opspoorbaarheidstelsel
sowel as ander beperkings. Probleme met die opspoorbaarheidstelsel van Botswana word van tyd tot
tyd ervaar en as die stelsel nie funksioneer nie beland die beesvleis wat vir uitvoere bestem was op die
Suid-Afrikaanse mark. Suid-Afrika kan nie die vleis wyer nie as gevolg van die feit dat ons ook nie ‘n
nasionale opspoorbaarheidstelsel in plek het nie.
Net soos in Suid-Afrika is die koopkrag van die verbruiker in die Europese Unie onder druk en weens laer
pryse in die Europese Unie word groter hoveelhede beesvleis, skaapvleis, speenkalwers en lewendige
bokke tans vanuit die buurlande na Suid-Afrika ingevoer. Dit moet ook aanvaar word dat Namibiese
speenkalfprodusente weens die swakker pryse in die Europese Unie hulle speenkalwers nou eerder in
Suid-Afrika bemark. Alle aanduidings is dat die mielieprys op relatief hoë vlakke gaan bly en dit plaas
ook afwaartste druk op die pryse wat betaal word vir speenkalwers in Suid-Afrika.
Die knelende droogte in sekere dele van Suid-Afrika het ook tot gevolg dat produsente hulle
speenkalwers bemark. Die aankoop van speenkalwers deur kommersiële produsente is tans op lae
vlakke.
Die Namibiese regering het verskeie jare gelede ‘n kleinveeskema ingestel waarvolgens ses karkasse na
Suid-Afrika ingevoer kan word vir elke een lewendige skaap wat na Suid-Afrika uitgevoer kan word. Dit
is die RPO se ervaring dat die skema monopolisties van aard is aangesien Namibiese boere gedwing
word om daar te slag.
Die pryse vir lammers in Namibië is tans so laag as R36 / kg. Die invoer van speenkalwers en lewendige
slagvee vanaf Botswana word deur hulle Wetgewing verbied terwyl lewendige bokke, speenkalwers en
bees invoere vanaf Namibië wettig is. Die voorwaarde hieraan verbonde is dat kommersiële diere direk
na ‘n voerkraal of abattoir sal gaan. Vee wat na ‘n voerkraal toe gaan moet direk daarna geslag word.
Die verhandeling van Namibiese speenkalwers op Suid-Afrikaanse veilings is onwettig. Daar bestaan ook
‘n invoertarief vir slagbeeste vanaf Namibië indien hulle meer as 450kg weeg.
Jaarliks word ongeveer 200 000 speenkalwers vanaf Namibië ingevoer en ongeveer ‘n miljoen
skaapkarkasse en lewendige skape.