Inclusive Growth

DIE RPO INSTITUUT VIR PRODUKSIE ONTWIKKELING

OPLEIDING VAN PLAASWERKERS

Vyf dae kursusse oor diereversorging asook produktiwiteit en die vryemarkstelsel is aangebied vir plaaswerkers van kommersiële vleisbees- en skaapboere. Opleiding is gedoen te: Bethlehem (Andrè Ferreira), Hendrina (Meyer de Jager), Zastron (Koot Roos), Hartbeesfontein (Jaco Mare), Mareetsane (Eric van Wyk), Jamestown, Marble Hall en Elliot. Altesaam 140 werkers van die kommersiële boere is opgelei. Elke werker het ’n sertifikaat ontvang.

Opleiding van plaaswerkers te Bethlehem by Andrè Ferreira

Die Instrukteur Phillip Pheto is besig met opleiding. Die kursus
– Produktiwiteit en die Vryemarkstelsel is aangebied

Kursus te Hendrina by Mnr Meyer de Jager

Demonstrasie aan kursusgangers hoe om horings by kalwers te brand

Die Instrukteur Hezekiel Matlamela by Mnr Jaco Mare te Hartebeesfontein waar opleiding oor Diereversorging gedoen is.