Photo Gallery

 •  Boeropleiding: Veld- en Weidingsbestuurskursus: 3-7 Julie 2017

 • Vrystaat Roadshow 2016

 • Bathopele Opleiding 2016

 • NAMPO 2016

 • LIMRPO Kongres 2016/07/26

 • Afskeid van Mnr Hans van der Merwe

 • Oorhandiging van die Voermol borgskap

 • Limpopo Kongres 28 Julie 2015

 • Oos Kaap kies nuwe Bestuur

Die Oos-Kaap Rooivleis Produsente Organisasie het tydens hul Algemene Jaarvergadering van 20 Mei 2015  nuwe bestuur verkies.  Dr Pieter Prinsloo was nie herverkiesbaar nie, aangesien hy tot Vise-Voorsitter Nasionaal verkies is. Dit was dus die laaste OKRPO vergadering waar dr Prinsloo die vergadering as Voorsitter gelei het. Die volgende persone is verkies op die bestuur:

 • 25ste Nasionale RPO Kongres

 • RPO Oos Kaap Kongres 20 Maart 2013

RPO Vrystaat