KENNISGEWING | VRYSTELLING VAN DIEREGESONDHEID BIOSEKURITEIT TEGNIESE TAAKSPAN VERSLAG