Permit vir invoer van lewendige slagbeeste van Botswana

Permit vir invoer van lewendige slagbeeste van Botswana

Die RPO kry baie navrae oor die regulasie wat geld tov invoer van slagbeeste van Botswana.

Die RPO het jare gelede regsmenng ingewin wat die basis vorm vir invoerpermitte van lewendige vee vanaf buurlande.

Hierdie selfde maatreels geld nou vir invoer van lewende slagbeeste van Botswana.

Lees meer hieroor …