Provincial RPO’s

Provinsiale/Provincial RPO's

Nuus / News

Die OKRPO Dagbestuur het onderneem om ernstig betrokke te raak by die Boereverenigings.

Charles vd Spuy en Rassie Maritz was uitgenooi om op 8 Februarie 2022 die Birdsriver  Boerevereniging  toe te spreek.  ‘n Inisiatief van die OKRPO is om Boereverenigings te betrek om nuwe lede te werf.  ‘n Insentief word aan die BVE betaal vir elke nuwe lid wat deur hul ingeskryf word, asook vir ‘n getekende vorm van ‘n bestaande lid.  Daar is dié betrokke aand ses nuwe lede ingeskryf.

Op 23 Februarie 2022 is Maclear BVE besoek, waar 15 lede die vergadering bygewoon het.  Die inisiatief is hier ook  positief ontvang.

Provinsiale/Provincial RPO's

Foto / Photo Gallery