RMIS STEL NUWE WEBWERF MET NOODSAAKLIKE KENMERKE BEKEND / RMIS LAUNCHES NEW WEBSITE WITH ESSENTIAL FEATURES

RMIS STEL NUWE WEBWERF MET NOODSAAKLIKE KENMERKE BEKEND  / RMIS LAUNCHES NEW WEBSITE WITH ESSENTIAL FEATURES

RMIS STEL NUWE WEBWERF MET NOODSAAKLIKE KENMERKE BEKEND / RMIS LAUNCHES NEW WEBSITE WITH ESSENTIAL FEATURES

RMIS STEL NUWE WEBWERF MET NOODSAAKLIKE KENMERKE BEKEND

Die Rooivleisbedryfdienste (RMIS) is opgewonde om aan te kondig sy webwerf word weer geloods. Dit sal die rooivleisbedryf voorsien van ‘n omvattende hulpbron vir alle noodsaaklike inligting.

 

Die opgeknapte webwerf is ontwerp om ingeligte besluitneming te ondersteun deur maklike toegang tot kritieke data en insigte te bied, alles op een plek.

 

Interaktiewe slagstatistieke:

Bly op hoogte van die jongste slagdata. Die interaktiewe instrument laat jou toe om toegang tot spesifieke statistieke volgens spesie en jaar te bekom, en word op die 25ste van elke maand opgedateer. https://rmis.co.za/slaughter-statistics

 

Interaktiewe pryse:

Kry waardevolle markinsigte met ons interaktiewe prysinstrument. Hierdie kenmerk word elke Vrydag opgedateer en help jou om op hoogte te bly van die jongste rooivleispryse, en help met ingeligte koop- en verkoopbesluite. https://rmis.co.za/prices/

 

AMT weeklikse veeverslae:

Die webwerf bevat nou omvattende weeklikse veeverslae van AMT, wat elke Maandag opgedateer word. Hierdie verslae verskaf gedetailleerde ontleding van die bees-, skaap- en bokmarkte, en bied jou die nuutste markintelligensie. https://rmis.co.za/amt-market-report/

 

Verskeie bedryfsverslae:

Kry toegang tot ‘n wye reeks van bedryfsverslae om ingelig te wees oor die nuutste neigings en ontwikkelings. https://rmis.co.za/industry-report-links/

 

WhatsApp-kanaal:

Bly op hoogte met die jongste opdaterings. Volg die RMIS – Red Meat Industry Services-kanaal op WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaK7UljJ93wPuG2XUS1g

RMIS LAUNCHES NEW WEBSITE WITH ESSENTIAL FEATURES

The Red Meat Industry Services (RMIS) is thrilled to announce the relaunch of its website, providing the red meat industry with a comprehensive resource for all essential information.

 

The revamped site is designed to support informed decision-making by offering easy access to critical data and insights, all in one place.

 

Interactive slaughter statistics:

Stay updated with the latest slaughter data. The interactive tool allows you to access specific statistics by species and year, updated on the 25th of each month. https://rmis.co.za/slaughter-statistics

 

Interactive prices:

Gain valuable market insights with our interactive pricing tool. Updated every Friday, this feature helps you stay on top of the latest red meat prices, aiding in informed buying and selling decisions. https://rmis.co.za/prices/

 

AMT weekly livestock reports:

Our website now includes comprehensive AMT weekly livestock reports, updated every Monday. These reports provide detailed analysis of the cattle, sheep, and goat markets, offering you the latest market intelligence. https://rmis.co.za/amt-market-report/

 

Various industry reports:

Access a wide range of industry reports to stay informed about the latest trends and developments. https://rmis.co.za/industry-report-links/

 

WhatsApp channel:

Stay informed and connected with the latest updates. Follow the RMIS – Red Meat Industry Services channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaK7UljJ93wPuG2XUS1g

Source : RMIS