RPO dankbaar oor die opheffing van die verbod op die beweging van beeste deur die Minister