Uitvoerbeperkings op huide en velle.

Daar is ‘n probleem met die uitvoer van rou gesoute velle na China – 90 % van Merino velle word na China uitgevoer. China aanvaar geen rou gesoute velle nie.

  • Die probleem – China vereis ‘n Veterinary Health Certificate (VHC) wat bevestig dat die velle se oorsprong van ‘n FMD vry-sone is, dienooreenkomstig wil/kan die staatsveearts nie die
    sertifikaat teken nie.
  • DAFF het ‘n versoek aan China gerig om ‘n sertifikaat te aanvaar wat bevestig dat SA die OIE se aanbevelings volg, naamlik dat die velle vir 28 dae gesout is. China het nog nie hierop
    gereageer nie. Hierdie geld ook vir rou gesoute huide na China.
  • China vereis ook ‘n VHC (FMD vrye-sone) vir die uitvoer van wet blues en splits – DAFF het in die verband ook ‘n versoek aan China gerig.
  • Die bo genoemde probleem bestaan ook ten opsigte van die uitvoere van wet blues en splits na Thailand en Uruguay.
  • Daar is geen beperkings op uitvoere na EU lande of Turkye nie.
  • Dorpervelle word nie beïnvloed deur enige beperkings nie, aangesien dit grootliks na EU lande (gepekel) uitgevoer word.