VEGANISTIESE FOPVLEIS GEKOPPEL AAN HARTSIEKTES EN VROEË STERFTES / VEGAN FAKE MEATS LINKED TO HEART DISEASE AND EARLY DEATH

VEGANISTIESE FOPVLEIS GEKOPPEL AAN HARTSIEKTES EN VROEË STERFTES  / VEGAN FAKE MEATS LINKED TO HEART DISEASE AND EARLY DEATH

VEGANISTIESE FOPVLEIS GEKOPPEL AAN HARTSIEKTES EN VROEË STERFTES / VEGAN FAKE MEATS LINKED TO HEART DISEASE AND EARLY DEATH

VEGANISTIESE FOPVLEIS GEKOPPEL AAN HARTSIEKTES EN VROEË STERFTES

Terwyl kenners die gesondheids- en omgewingsvoordele van ‘n dieet vry van diereprodukte verheerlik, dui nuwe navorsing daarop dat die verbruik van ultra-verwerkte veganistiese kos die risiko van hartsterftes kan verhoog.

 

Ultraverwerkte voedsel sluit verpakte goedere, drankies, graankosse en gereed-vir-eet produkte in wat kleure, emulgatoren, geure en ander bymiddels bevat. Ultraverwerkte voedsel is tipies hoog in suiker, versadigde vette en sout, terwyl dit geen vitamiene en vesel bevat nie.

 

Navorsers van die Universiteit van São Paulo en Imperial College London het die diëte van meer as 118 000 Britte van tussen 40 en 69 jaar ouderdom beoordeel.

 

Hulle het gevind dat ‘n plant-gebaseerde eetplan algehele hartgesondheid bevorder, maar slegs wanneer daardie dieet vars plant-gebaseerde voedsel soos vrugte en groente, volgraan en peulgewasse bevat.

 

Navorsers het bevind dat vir elke 10% toename in plantgebaseerde voedsel, die risiko van sterfte weens hartsiektes met 20% gedaal het.

 

Die toename in plantgebaseerde voedsel wat van ultraverwerkte oorsprong is, kon egter verbind word met ‘n styging van 13% in sterftes wat aan hartsiektes verwant is.

 

Die studie het bevind dat die vervanging van plantgebaseerde ultraverwerkte voedsel met volledige voedsel, wat daarvoor bekend is dat dit belangrike gesondheids- en omgewingsvoordele inhou, sterftes weens hartsiektes met 15% verminder het en die waarskynlikheid van kardiovaskulêre siektes met 7% verminder het.

 

Navorsers beweer dat hierdie studie, wat in Lancet Regional Health gepubliseer is, die eerste is wat bewys dat plantgebaseerde ultraverwerkte voedselsoorte die risiko van kardiovaskulêre siektes verhoog.

 

Op grond van hul bevindinge dring die skrywers aan op voedingsriglyne wat plantgebaseerde diëte dwing om ‘n waarskuwing in te sluit om ultraverwerkte kossoorte te vermy.

Bron : https://www.yahoo.com/lifestyle/vegan-fake-meats-linked-heart-171135330.html?fr=sycsrp_catchall

VEGAN FAKE MEATS LINKED TO HEART DISEASE AND EARLY DEATH

While experts extol the health and environmental benefits of a diet free of animal products, new research suggests that consuming ultra-processed vegan food can increase the risk of heart death.

 

Ultra-processed foods (UPF) include packaged goods, drinks, cereals and ready-to-eat products that contain colours, emulsifiers, flavours and other additives. UPFs are typically high in sugar, saturated fat, and salt and devoid of vitamins and fibre.

 

Researchers from the University of São Paulo and Imperial College London assessed the diets of more than 118 000 Brits aged 40 to 69 years old.

 

They found that a plant-based eating plan promotes overall heart health, but only when that diet features fresh plant-based foods such as fruits and vegetables, whole grains and legumes.

 

Researchers found that for every 10% increase in plant-based foods, the risk of death from heart disease fell by 20%.

 

Yet, when the increase in plant-based foods came from UPFs, it was linked to a 12% rise in heart disease-related deaths.

 

The study found that replacing plant-based UPFs with whole foods, known to have important health and environmental benefits, decreased deaths from heart disease by 15% and reduced the likelihood of developing cardiovascular disease by 7%.

 

Researchers claim that this study, published in Lancet Regional Health, is the first to show that plant-based UPFs increase the risk of cardiovascular disease.

 

Based on their findings, the authors are urging nutritional guidelines that promote plant-based diets to include a warning to avoid UPFs.

Source :  https://www.yahoo.com/lifestyle/vegan-fake-meats-linked-heart-171135330.html?fr=sycsrp_catchall