SAMEWERKINGSOOREENKOMS / CO-OPERATION AGREEMENT

SAMEWERKINGSOOREENKOMS / CO-OPERATION AGREEMENT

SAMEWERKINGSOOREENKOMS / CO-OPERATION AGREEMENT

NUUSVRYSTELLING

SAMEWERKINGSOOREENKOMS TUSSEN DIE ROOIVLEIS PRODUSENTEORGANISASIE EN PLAAS MEDIA
“Voorts sal alle lede van die RPO die Veeplaas en Stockfarm gratis ontvang.”

PRESS RELEASE

CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN
THE RED MEAT PRODUCERS’ ORGANISATION AND PLAAS MEDIA
“As of now, all members of the RPO will be receiving Veeplaas and Stockfarm free of charge.”